ALUMNI VOICE

Câu chuyện của những người đi trước đang làm việc tại Nhật Bản

Một thời điểm quan trọng để phát triển ước mơ của bạn

Chúng tôi đã phỏng vấn những sinh viên đã tốt nghiệp "Trường Nhật ngữ ARMS" và "Trường Nhật ngữ H & A",

Học sinh đã tốt nghiệp

 • youtube公式チャンネル
 • ジャパリク
 • 入国管理局
 • 国際交流基金
 • 日本語能力試験
 • 日本留学試験
 • 日本語教育振興協会
 • ARMS株式会社
 • お問い合わせはこちら
 • 申請書類ダウンロード

SDGs

Trường Nhật ngữ ARMS
〒460-0026
Aichi, Nagoya, Nakaku, Iseyama 1-5-25 ( Tòa nhà thứ nhất)
Aichi, Nagoya, Nakaku, Iseyama 2-7-23 ( Tòa nhà thứ hai)
tel:052-324-7818
Trường Nhật ngữ H&A
〒472-0023
Aichi, Chiryu, Nishimachi Nishi 73
tel:0566-95-0517
 • youtube
 • instagram
 • fecebook
 • wechat
 • skype
 • LINE